Visie

Word Atlas helpt overheidsinstanties met hun communicatie door hun vertalingen te verzorgen. De vertalers van Word Atlas zijn freelancers die verspreid zijn over Europa. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd en getest. We werken enkel samen met freelancers die een masterdiploma in een talenopleiding hebben, naar hun moedertaal vertalen én gespecialiseerd zijn in vertalingen voor de publieke sector.

We weten uit ervaring dat deze teksten extra zorg vergen, omdat er vaak referentiemateriaal, bronnen en stijlgidsen te raadplegen zijn, en de onderwerpen vaak genuanceerd en met de nodige omzichtigheid moeten worden behandeld.

Door met goed opgeleide en ervaren freelancers te werken en altijd een revisie uit te voeren, garanderen we bij Word Atlas uitstekende kwaliteit.

Freelancers wereld

Missie

De vertalers van Word Atlas hebben ervoor gekozen zich in de publieke sector te specialiseren, omdat we hebben geleerd op welke manier de publieke sector, de bedrijfswereld en de samenleving in het algemeen zich tot elkaar verhouden. Een goed doordacht beleid en weloverwogen financiering van projecten kunnen de samenleving en innovatieve bedrijven in een bepaalde richting duwen die de burgers ten goede komt.

Wij dragen daar graag toe bij door de publieke sector te helpen verbinding te creëren. Burgers informeren met goede communicatie, bedrijven en organisaties ondersteunen om onze welvaart en ons welzijn te versterken, en overheidsinstanties helpen om hun beleid ten uitvoer te leggen – daar gaan we voor!

Sara Reyniers

Sara Reyniers, oprichtster van Word Atlas

Word Atlas is in 2016 opgericht door Sara Reyniers. Ze heeft zelf de achtergrond die ze van de vertalers vereist en kent dus als geen ander de uitdagingen van het vertaalwerk en de vertaalsector in het algemeen.

Als echte Europese heeft ze in drie verschillende landen gewoond en gewerkt (Ierland, Luxemburg en België) en ze heeft sinds 2008 ervaring met vertalingen voor de publieke sector, voornamelijk de Europese Unie.

Met haar internationale kijk door haar ervaring in het buitenland, een goede portie ondernemingszin en de overtuiging dat vertaling voor de publieke sector haar manier is om bij te dragen aan de samenleving, is ze op zoek gegaan naar freelancers met dezelfde expertise om een eigen vertaalbureau op te richten. Momenteel biedt Word Atlas vertalingen naar de doeltalen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds en Deens aan.

 

Website: Ignited by Incendiary © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Word Atlas bv - Zuidbroek 17, 9030 Mariakerke - Btw: BE 0753 445 124 - contact@wordatlas.be

Privacyverklaring

Nederlands (België)