Privacyverklaring

1. De wetgeving

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens op deze site, Wordatlas.be, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

2. Wie wij zijn

 

Word Atlas bv is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel op Zuidbroek 17, 9030 Gent en is ook te bereiken op contact@wordatlas.be. Word Atlas bv wordt hierna ook “ons” of “wij” genoemd.

In deze verklaring (hierna “Privacyverklaring” genoemd) laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat uw rechten zijn bij de controle over uw gegevens. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op (i) onze website Wordatlas.be (hierna “website” genoemd), (ii) de diensten van Word Atlas bv, alsook (iii) het delen/sharen van mediaposts van Word Atlas bv (punten (i) en (ii) worden hierna gezamenlijk “diensten” genoemd).

Het bezoeken van de website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Word Atlas bv, alsook het delen van mediaposts door Word Atlas bv impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en dus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (van bepaalde persoonscategorieën).

 

3. Welke gegevens worden verzameld?

 

Persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt

Website Word Atlas bv:

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer (optioneel)
 • e-mailadres

Deze gegevens worden verzameld via het contactformulier op de website of via uw inschrijving op de nieuwsbrief.

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

 

Gegevens die automatisch worden geregistreerd

Deze gegevens gaan over uw gebruik van onze website en worden logbestandsinformatie genoemd. We houden onder andere volgende data bij in serverlogs:

 • IP-adres
 • browser-informatie
 • de externe webpagina vanwaar u komt
 • de pagina’s die u hebt bezocht op onze website
 • tijdstip en duur van het bezoek aan de pagina’s
 • apparaatgegevens: via welk type apparaat u onze website bezoekt

 

Cookies en andere gegevensbestanden

Wat is een cookie?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze website (een zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanent” cookie). Cookies kunnen worden geplaatst door onze servers of door één van onze partners waarmee onze website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze website over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website, bv. door de taalvoorkeur op te slaan. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze website die u heeft aangeklikt. Een deel van de cookies op onze website zijn noodzakelijk voor het correct functioneren hiervan.

Cookies weigeren

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kunt u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt en de website te optimaliseren op basis van informatie over de meest relevante inhoud en de meest gelezen pagina's.

Hieronder vindt u de cookies terug waarvoor u hebt ingestemd door op de OK-knop van de cookie notice te klikken. Daarnaast gebruikt onze website ook andere cookies waarvoor we geen expliciete toestemming moeten vragen volgens de huidige EU-wetgeving. Meer info hierover vindt u hier: http://ec.beropa.be/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

4. Waarom verzamelen we die gegevens?

 

Gebruik persoonsgegevens
 • Verstrekking van de door u gevraagde informatie
 • Direct marketing (o.a. verzenden nieuwsbrieven, mailings)
 • Verwerking van vragen
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Samenstelling van gebruikersstatistieken
 • Beveiliging en verbetering van onze diensten
 • Bezoekersadministratie

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Gebruik cookies en Google Analytics

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, concreet betekent dit uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Deze informatie wordt verzameld voor systeemadministratie en om rapporten te kunnen opmaken. Het betreft enkel statistische data rond browsingacties en patronen: deze gegevens identificeren u niet als individu.

Op deze site maken we gebruik van cookies verbonden aan Google Analytics. Google Analytics is een tool voor webanalyse die ons helpt begrijpen hoe bezoekers gebruikmaken van de site. We gebruiken deze gegevens enkel om na te gaan hoe we de site verder kunnen verbeteren.

Indien u niet wil dat Google Analytics uw onlinegedrag analyseert, kunt u hier een add-on downloaden om dit te voorkomen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Het installeren van de add-on heeft geen effect op uw ervaring met de site.

Voor meer gedetailleerde informatie rond Google Analytics-cookies kunt u hier terecht: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

5. Opslag van de gegevens

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet, of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Word Atlas bv uw persoonsgegevens in principe voor een periode van maximaal tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder “gebruik persoonsgegevens”.

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

 

6. Beveiliging van de gegevens

 

Word Atlas bv verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Word Atlas bv zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Word Atlas bv, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog uit hoofde van Word Atlas bv.

Nieuwe regelgeving gebiedt ons ook bij dergelijke situaties, hier verder gedefinieerd als datalekken, zowel u als de Gegevensbeschermingsautoriteit zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

7. Openbaarmaking aan derden

 

Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat Word Atlas bv in dit kader uw persoonsgegevens bekendmaakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Word Atlas bv uw persoonsgegevens bekendmaakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Word Atlas bv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende vertrouwelijkheid en privacyconformiteit van uw persoonsgegevens.

 

8. Derde partijen

 

Grensoverschrijdende verwerking van gegevens

Alle persoonsgegevens die wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in de Europese Unie.

 

Cookies van derde partijen

Facebook, LinkedIn en Google Analytics kunnen voor het analyseren en verzamelen van uw data soms een derde partij inschakelen. Business partners van deze bedrijven kunnen eveneens cookies van derde partijen plaatsen op uw toestel. Deze cookies kunnen ze gebruiken om op andere websites producten en diensten te adverteren die op uw interesses zijn toegespitst.

Om meer te weten te komen over hoe deze “Third party”-cookies werken, wat voor informatie over u via deze cookies verzameld wordt, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw privacy niet geschonden wordt, kunt u volgende sites bezoeken:

The Network Advertising Initiative => http://home/transl1q/wordatlas.be.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
The Digital Advertising Alliance => http://home/transl1q/wordatlas.be.aboutads.info/
The European Digital Advertising Alliance => http://youronlinechoices.eu/
Facebook cookie policy => https://home/transl1q/wordatlas.be.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn cookie policy => https://home/transl1q/wordatlas.be.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

Links naar andere websites

Onze diensten kunnen mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Word Atlas bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de privacypraktijken van deze derde partijen.

 

9. Uw privacyrechten

 

Wanneer u een beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met contact@wordatlas.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan ons te bezorgen via e-mail of post:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die Word Atlas bv mogelijk over u beschikt
 • recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
 • recht op schrapping van uw persoonsgegevens (“right to be forgotten”)
 • recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • recht van bezwaar/verzet tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • recht van bezwaar/verzet tegen direct marketing

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door met ons contact op te nemen via contact@wordatlas.be, het contactformulier op onze website of andere contactgegevens zoals verder beschreven in dit document onder de titel “Contactgegevens”.

 

10. Auteursrecht

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Word Atlas bv en de partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend: tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Word Atlas bv. Wijzigingen aan de inhoud van de site zijn verboden.

 

11. Wijziging Privacyverklaring

 

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

 

12. Klachten

 

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

 

13. Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
Word Atlas bv
Zuidbroek 17
9030 Gent
contact@wordatlas.be

 

Website: Ignited by Incendiary © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Word Atlas bv - Zuidbroek 17, 9030 Mariakerke - Btw: BE 0753 445 124 - contact@wordatlas.be

Privacyverklaring

Nederlands (België)